Hổ trợ trực tuyến

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype - Hải Nam

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo - 0977.9966.27

Chat Zalo - 0977.9966.27

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Thiết bị điện CNC

mỗi trang
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-5000/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-5000/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-5000/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 5000/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-4000/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-4000/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-4000/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 4000/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-3000/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-3000/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-3000/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 3000/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-2500/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-2500/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-2500/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 2500/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-2000/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-2000/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-2000/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 2000/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1600/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1600/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1600/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 1600/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1500/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1500/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1500/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 1500/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1200/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1200/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1200/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 1200/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1000/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1000/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-1000/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 1000/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-800/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-800/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-800/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 800/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-600/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-600/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-600/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 600/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-500/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-500/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-500/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 500/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-400/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-400/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-400/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 400/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-300/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-300/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-300/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 300/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-250/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-250/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-250/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 250/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-200/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-200/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-200/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 200/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-150/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-150/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-150/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 150/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-100/5A 5P10 15VA

Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-100/5A 5P10 15VA

- Biến dòng bảo vệ băng quấn CNC - Model PR-100/5A 5P10 15VA - Dòng điện: 100/5A - Cấp chính xác: 5P10 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 5000/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 5000/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 5000/5A - Đường kính trong: 125mm - Dòng điện: 5000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 4000/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 4000/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 4000/5A - Đường kính trong: 125mm - Dòng điện: 4000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 3000/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 3000/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 3000/5A - Đường kính trong: 125mm - Dòng điện: 3000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 2500/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 2500/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 2500/5A - Đường kính trong: 125mm - Dòng điện: 2500/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 2000/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 2000/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-125 2000/5A - Đường kính trong: 125mm - Dòng điện: 2000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1600/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1600/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1600/5A - Đường kính trong: 85mm - Dòng điện: 1600/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1500/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1500/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1500/5A - Đường kính trong: 85mm - Dòng điện: 1500/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1200/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1200/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1200/5A - Đường kính trong: 85mm - Dòng điện: 1200/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1000/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1000/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1000/5A - Đường kính trong: 85mm - Dòng điện: 1000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 800/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 800/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 800/5A - Đường kính trong: 85mm - Dòng điện: 800/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 600/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 600/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 600/5A - Đường kính trong: 60mm - Dòng điện: 600/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 500/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 500/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 500/5A - Đường kính trong: 60mm - Dòng điện: 500/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 400/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 400/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 400/5A - Đường kính trong: 60mm - Dòng điện: 400/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 400/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 400/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 400/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 400/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 300/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 300/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 300/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 300/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 250/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 250/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 250/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 250/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 200/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 200/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 200/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 200/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 150/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 150/5A

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 150/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 150/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA
Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Top

   (0)