Hổ trợ trực tuyến

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype - Hải Nam

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo - 0977.9966.27

Chat Zalo - 0977.9966.27

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Thiết bị điện EMIC

mỗi trang
Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EMIC - Model CE-14mGS

Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EMIC - Model CE-14mGS

- Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EMIC - Model CE-14mGS - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 10A -Dòng điện quá tải : 80A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-18G

Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-18G

- Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-18G - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 10A - Dòng điện quá tải : 80A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-38

Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-38

- Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-38 - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 5A - Dòng điện quá tải : 80A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện tử 3 pha EMIC gián tiếp - Model ME-41mG

Công tơ điện tử 3 pha EMIC gián tiếp - Model ME-41mG

- Công tơ điện tử 3 pha EMIC gián tiếp - Model ME-41mG - Điện áp danh định pha : 220-240VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 5A - Dòng điện quá tải : 6A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện tử 3 pha EMIC trực tiếp - Model ME-40mG

Công tơ điện tử 3 pha EMIC trực tiếp - Model ME-40mG

- Công tơ điện tử 3 pha EMIC trực tiếp - Model ME-40mG - Điện áp danh định pha : 220-240VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 10A - Dòng điện quá tải : 100A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện tử 3 pha EMIC - Model MV3E43T 5(6)A

Công tơ điện tử 3 pha EMIC - Model MV3E43T 5(6)A

- Công tơ điện tử 3 pha EMIC - Model MV3E43T 5(6)A - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 5A - Dòng điện quá tải : 6A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 3 pha EMIC - Model 3 pha vô công

Công tơ điện 3 pha EMIC - Model 3 pha vô công

- Công tơ điện 3 pha EMIC - Model 3 pha vô công - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 5A - Dòng điện quá tải : 6A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 5(6)A

Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 5(6)A

- Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 5(6)A - Điện áp danh định pha : 220/380VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 5A - Dòng điện quá tải : 6A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 10(40)A

Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 10(40)A

- Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 10(40)A - Điện áp danh định pha : 220/380VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 10A - Dòng điện quá tải : 40A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 30(60)A

Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 30(60)A

- Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 30(60)A - Điện áp danh định pha : 220/380VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 30A - Dòng điện quá tải : 60A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 20(40)A

Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 20(40)A

- Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 20(40)A - Điện áp danh định pha : 220/380VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 20A - Dòng điện quá tải : 40A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 50(100)A

Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 50(100)A

- Công tơ điện 3 pha EMIC - Model MV3E4 50(100)A - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 30A - Dòng điện quá tải : 60A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện tử 3 pha EMIC - Model MV3E43T 30(60)A

Công tơ điện tử 3 pha EMIC - Model MV3E43T 30(60)A

- Công tơ điện tử 3 pha EMIC - Model MV3E43T 30(60)A - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 30A - Dòng điện quá tải : 60A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện tử 3 pha EMIC - Model MV3E43T 50(100)A

Công tơ điện tử 3 pha EMIC - Model MV3E43T 50(100)A

- Công tơ điện tử 3 pha EMIC - Model MV3E43T 50(100)A - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 50A - Dòng điện quá tải : 100A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 5(20)A

Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 5(20)A

- Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 5(20)A - Điện áp danh định pha : 220/380VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 5A - Dòng điện quá tải : 20A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 10(40)A

Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 10(40)A

- Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 10(40)A - Điện áp danh định pha : 220/380VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 10A - Dòng điện quá tải : 40A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 20(80)A

Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 20(80)A

- Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 20(80)A - Điện áp danh định pha : 220/380VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 20A - Dòng điện quá tải : 80A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 40(120)A

Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 40(120)A

- Công tơ điện 1 pha EMIC - Model CV140 40(120)A - Điện áp danh định pha : 220/380VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 40A - Dòng điện quá tải : 120A
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6 - Sử dụng kèm với Ampe kế, Watt kế, công tơ điện - Ký hiệu kiểu biến dòng đo lường : CT0.6 - Cấp chính xác cho đo lường Class (cl): 0.5 hoặc 1 - Điện áp danh định (định mức) Un: <=600V - Tần số danh định (định mức) fn : 50Hz
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, đúc epoxy

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, đúc epoxy

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, đúc epoxy - Cấp chính xác cho đo lường Class (cl): 0.5 - Cấp chính xác cho bảo vệ Class (cl): 5P5, 5P10, 5P15, 5P20, 5P30, 10P... - Điện áp danh định (định mức) Un: 24-125kV - Tần số danh định (định mức) fn : 50Hz
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu - Cấp chính xác cho đo lường Class (cl): 0.5 - Cấp chính xác cho bảo vệ Class (cl): 5P5, 5P10, 5P15, 5P20, 5P30, 10P... - Điện áp danh định (định mức) Un: 24-125kV - Tần số danh định (định mức) fn : 50Hz
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 50/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 50/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 50/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 50A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 5VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 75/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 75/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 75/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 75A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 5VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 100/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 100/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 100/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 100A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 5VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 150/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 150/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 150/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 150A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 5VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 200/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 200/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 200/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 200A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 10VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 300/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 300/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 300/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 300A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 10VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 400/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 400/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 400/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 400A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 10VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 500/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 500/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 600/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 500A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 600/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 600/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 600/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 600A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 800/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 800/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 800/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 800A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1000/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1000/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1000/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 1000A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1200/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1200/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1200/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 1200A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1500/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1500/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1500/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 1500A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1600/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1600/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1600/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 1600A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 2000/5A

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 2000/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 2000/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 2000A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam
Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Top

   (0)